Jadwal Khatib Shalat Jumat.

Jadwal Khotib Shalat Jum'at Tahun 2011

  1. 06 - 01 - 2012 Ust. Drs. Yayat Supriatna
  2. 13 - 01 - 2012 Ust. Arifudin.
  3. 20 - 01 - 2012 Drs. H. Eyo Yahya
  4. 27 - 01 - 2012 KH. A. Rohim Hasmy MA
  5. 03- 02 - 2012 Drs. Agus Muazam S Sos I
  6. 10 - 02 - 2012 Ust. Syarifudin BA.
  7. 17 - 02 - 2012 KH. Drs. Husni A. Rohman
  8. 24 - 02 - 2012 Zahrudin MM
  9. 02 - 03 - 2012 Drs. H. Nurhidayat
  10. 09 - 03 - 2012 Ust. H. Ahmad Said Ali SAg.
  11. 16 - 03 - 2012 KH. Abdul Rahman Arief BA
  12. 23 - 03 - 2012 Ust. Basri
  13. 30 - 03 - 2012 Ust. Aliman
  13. 06 - 04 - 2012 Ust. Hudalloh SAg.
  14. 13 - 04 - 2012 Ust. Drs. Mansyur Elbaqi.
  15. 20 - 04 - 2012 Ust. Arifudin.
  16. 27 - 04 - 2012 Ust. H. Muhammad SAg
  17. 29 - 04 - 2011 Ust. Aliman
  18. 04 - 05 - 2012 Drs. H. Didin Khairudin
  19. 11 - 05 - 2012 KH. A. Rozak
  20. 18 - 05 - 2012 Ust. M. Fuad
  21. 25 - 05 - 2012 Ust. Nurrosyid Fauzi SAg.
  22. 01 - 06 - 2012 Ust. Tarya
  23. 08 - 06 - 2012 Drs. Yayat Supriatna
  24. 15 - 06 - 2012 Drs. H. Abdul Majid
  25. 24 - 06 - 2012 Ust. ........
  26. 06 - 07 - 2012 Ust. H. Syarifudin MA.
  27. 13 - 07 - 2013 Ust. Basri
  28. 20 - 07 - 2012 Drs. H. M. Muhtar
  20.. 27 - 07 - 2012 Ust. Syarifudin BA..
  30. 03 - 08 - 2012 Zahrudin MM.
  31. 10 - 08 - 2012 Drs. Agus Muazam S Sos I
  32. 17 - 08 - 2012 M. Syukur SAg.
  33. 24 - 08 - 2011 KH. Abdul Rahman Arief BA .
  34. 31 - 08 - 2012 H. Ahmad Said SAg.
  35. 07 - 09 - 2012 DRs. H. Didin Khairudin
  36. 14 - 09 - 2012 KH. Drs. Husni A. Rohman
  37. 21 - 09 - 2012 KH. Abdul Rohim Hasmy MM.
  39. 28 - 09 - 2012 Ust. M. Fuad
  40. 05 - 10 - 2012 Ust. H. Drs. Nurhidayat
  41. 12 - 10 - 2012 DRs. H Eyo Yahya
  42. 19 - 10 - 2012 Ust. Aliman
  43. 26 - 10 - 2012 Drs H. Abdul Majid
  44. 02 - 11 - 2012 Ust. Arifudin
  45. 09 - 11 - 2012 Drs. Mansyur Elbaqi
  46. 16 - 11 - 2012 Ust. H. Muhammad SAg
  47. 23 - 11 - 2012 Ust. A. Munir
  48. 30 - 11 - 2012 ........
  49. 07 - 12 - 2012 Ust. Kamaludin SAg.
  50. 14 - 12 - 2012 Ust. Tarya
  51. 21 - 12 - 2012 KH. A. Rozak.
  52. 28 - 12 - 2012 Drs. H. M. Muhtar