9.1.10

Berbakti kepada kedua orang tua.

Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban bagi anak , sebagaimana firman Alloh Swt :

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.
(Al-Isra’: 23).

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”
(Luqman: 14)..

Semoga kita semua termasuk golongan orang yang tahu bebalas budi dan berbakti kepada kedua orang tua .....dan semoga pula seluruh keluarga kita selalu dalam lindungan serta ridho Nya..Amiin...

(H.A.Rohim Sairin)


Artikel Terkait: