20.9.10

Bahagiakan dan Jangan Sakiti mereka


Sesama muslim dan mukmin bersaudara bagaikan satu tubuh, akan sakitlah tubuh kita bila kita menyakiti orang lain. Tidak jarang di antara kitamerasa bahagia bila berhasil menyakiti orang lain. Padahal Rasulullah saw berpesan kepada kita bahwa perbuatan menyakiti orang lain akan berakibat fatal pada kehidupan kita cepat atau lambat.

Rasulullah saw bersabda:
“Orang yang membahagiakan seorang mukmin, ia telah membahagiakanku. Dan orang yang membahagiakanku ia membahagiakan Allah.”
(Jami’us Sa’adat 2: 226).
Rasulullah saw juga bersabda:
“Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah memasukkan kebahagiaan kepada orang-orang mukmin.” (Jami’us Sa’adat 2: 226).

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Barangsiapa yang memberi pertolongan kepada saudaranya sesama mukmin dalam kondisi yang sangat haus dan menderita, kemudian meringankan beban penderitaannya dan membantu untuk memperoleh hajatnya, Allah swt mencatat baginya tujuh puluh dua rahmat dari Allah, mempercepat proses perbaikan urusan penghidupannya, dan memberi kemudahan baginya tujuh puluh satu rahmat untuk menghadapi hal-hal yang paling menakutkan di hari kiamat.” (Jami’us Sa’adat 2: 226).

Imam Ali Ar-Ridha (sa) berkata:
“Barangsiapa yang membahagiakan seorang mukmin, Allah akan membahagiakannya pada hari kiamat.” (Jami’us Sa’adat 2: 226 ).

Akibat Menghina orang-orang mukmin
Allah swt berfirman:
“Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (Al-Ahzab: 58)

Rasulullah saw bersabda:
“Orang yang menyakiti seorang mukmin, ia telah menyakitiku. Dan orang yang menyakitiku, ia telah menyakiti Allah, dan ia dilaknat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur’an.” (Jami’us Sa’adat 2: 215).

Rasulullah saw juga bersabda:
“Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengisyatkan pada saudaranya dengan pandangan yang menyakitkan.” (Jami’us Sa’adat 2: 215).

Rasulullah saw juga bersabda:
“Bukankah aku telah memberitakan kepada kalian tentang seorang mukmin! Seorang mukmin adalah orang yang memberi rasa aman terhadap jiwa dan harta orang-orang mukmin yang lain. Bukankah aku sudah memberitakan kepada kalian tentang seorang muslim! Seorang muslim adalah orang dimana orang-orang muslim yang lain merasa selamat dari lisan dan tangannya. Seorang mukmin haram hukumnya menzalimi orang mukmin yang lain, atau menghina, atau mengumpatnya…” (Jami’us Sa’adat 2: 215).

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Barangsiapa yang menghina orang mukmin yang miskin atau yang tidak miskin, Allah azza wa jalla akan selalu menghinakannya dengan murka-Nya, sehingga ia kembali kepada-Nya dalam keadaan dihinakan oleh-Nya.” (Jami’us Sa’adat 2: 215).

Akibat Mencemaskan hati orang mukmin
Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang memandang seorang mukmin dengan pandangan yang menakutkan, Allah akan menakutkannya pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan-Nya.”
(Jami’us Sa’adat 2: 225).

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Barangsiapa yang memasukan kebahagiaan kepada seorang mukmin, maka ia telah memasukkan kebahagiaan kepada Rasulullah saw. Barangsiapa yang memasukkan kebahagiaan kepada Rasulullah saw, maka kebahagiaan sampai kepada Allah; demikian juga orang yang memasukkan kesedihan kepada orang mukmin.” (Jami’us Sa’adat 2: 225).

Sumber: Syamsuri RifaiArtikel Terkait: